КОНТАКТ:

 

mr Бојана Михаиловић 064/61 57 215 mail: mihailovicb@etf.rs

 

Електротехнички факултет, Београд
Булевар краља Александра 73

Формулар пријаве (линк)

ЦЕНА ПРОГРАМА:

БРОЈ УЧЕСНИКА

цена по учеснику

до 3 учесника из школе

5000,00

више од 3 учесника из школе

4000,00

СПЕЦИЈАЛНИ ПОПУСТ:

У СЛУЧАЈУ УЧЕСТВОВАЊА НА ОБА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УКУПНА ЦЕНА ИЗНОСИ 8000,00 дин

У цену је урачунат ПДВ

Програм, у случају заинтересованости, могуће је реализовати и у просторијама школа.

После пријаве и добијеног предрачуна треба извршити уплату са следећим подацима:

Име и презиме, односно назив школе уплатиоца
Сврха уплате: Уплата за програм стручног усавршавања
„Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета” (програм 306, математика)
Прималац: Електротехнички факултет, Булевар краља Александра 73, Београд.
Жиро рачун: 840-1438666-48
Позив на број: 11533

matedukacija@etf.rs

Design by Bojan Banjac © Matedukacija 2012