Програм сталног стручног усавршавања из математике

„Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета”

реализују чланови Катедре за примењену математику Електротехничког факултета у Београду:

Већи број реализатора овог програма већ 11 година су учесници пројекта Припремна настава из математике за упис на техничке факултете који се реализује на Електротехничком факултету у Београду, али и широм Србије, и поседују богат радни материјал предвиђен за реализацију овог програма.

Наше је дубоко уверење да ће овај програм стручног усавршавања омогућити професорима математике гимназија и средњих стручних да на савремен и атрактиван мотивишући начин предају школско градиво математике и тиме oмогуће ученицима да успешније и лакше прате математичке садржаје.

 

ПОЗИВНО ПИСМО

matedukacija@etf.rs

Design by Bojan Banjac © Matedukacija 2012