Обавештењa о одобравању програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2012/2013. i 2013/2014. годину:

Визуелно представљање неких математичких садржаја помоћу рачунара   http://vizuelizacija.etf.rs/  
Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета   http://matedukacija.etf.rs/  

Програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Програм je предложен у "Каталогу програма сталног стручног усавршавања":

 

 

matedukacija@etf.rs

Design by Bojan Banjac © Matedukacija 2012