ЕТФ зграда

Sajt http://matedukacija.etf.rs/ je posvećen programu stručnog usavršavanja

„Neki pravci unapređenja srednoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustva tehničkih fakulteta"
(matematika, obavezan program, br. 306, u trajanju od 8 sati)

koji je namenjen rukovodiocima i profesorima matematike gimnazija i srednjih stručnih škola.

U okviru realizacije predloženog programa stručnog usavršavanja predviđena su plenarna predavanja na kojima bi bile izložene teme vezane za upis đaka na tehničke fakultete. Predavači na osnovu iskustva rada sa đacima na pripremnoj nastavi predočavaju na koje prepreke đaci najviše nailaze prilikom pripreme za prijemne ispite tehničkih fakulteta i sa kojim oblastima imaju najviše problema. U okviru predavanja se mogu čuti i statistički podaci vezani za prijemne ispite sakupljeni na osnovu upisa u zadnjoj deceniji. Takođe je prikazano i na koji način dotični đaci dalje napreduju u toku prve godine sturiranja, i sa kojim matematičkim oblastima i alatima imaju najveće poteškoća. Prikazane su i neke metode i vežbe pomoču kojih se đacima može dati jača osnova pomoću koje na fakultetu mogu lakše dodatno unapređivati svoje znanje.

Program stručnog usavršavanja se realizuju vikendom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, počev od 2. februara 2013. god, u trajanju od po 8 sati. U slučaju zainteresovanosti ovaj program moguće je realizovati i u prostorijama škola.

Organizator programa

mr Bojana Mihailović, asist.

Autori programa

dr Branko Malešević, van. prof.
dr Nenad Cakić, van. prof.
dr Zoran Radosavljević, prof.
dr Jelica Protić, van. prof.

Katedra za primenjenu matematiku

http://matematika.etf.rs/
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 73

vizuelizacija@etf.rs

Free Counters
Free Counters

Design by Bojan Banjac © Matedukacija 2012