KONTAKT:

 

mr Bojana Mihailović 064/61 57 215 mail: mihailovicb@etf.rs


Elektrotehnički fakultet, Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 73

Formular prijave (link)

CENA PROGRAMA:

BROJ UČESNIKA

cena po učesniku

do 3 učesnika iz škole

5000,00

više od 3 učesnika iz škole

4000,00

SPECIJALNI POPUST:

U SLUČAJU UČESTVOVANjA NA OBA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANjA UKUPNA CENA IZNOSI 8000,00 din.

U cenu je uracunat PDV

Program, u slučaju zainteresovanosti, moguće je realizovati i u prostorijama škola.

Posle prijave i dobijenog predračuna treba izvršiti uplatu sa sledećim podacima:

Ime i prezime, odnosno naziv škole uplatioca
Svrha uplate: Uplata za program stručnog usavršavanja
„Neki pravci unapređenja srednoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustva tehničkih fakulteta" (program 306, matematika)
Primalac: Elektrotehnički fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd.
Žiro račun: 840-1438666-48
Poziv na broj: 11533

matedukacija@etf.rs

Design by Bojan Banjac © Matedukacija 2012