ЕТФ зграда

Сајт http://matedukacija.etf.rs/ је посвећен програму стручног усавршавања

„Неки правци унапређења средњошколске наставе математике на основу анализе искустава техничких факултета”
(математика, обавезан програм, бр. 306, у трајању од 8 сати)

који је намењен руководиоцима и професорима математике гимназија и средњих стручних школа.

У оквиру реализације предложеног програма стручног усавршавања предвиђена су пленарна предавања на којима би биле изложене теме везане за упис ђака на техничке факултете. Предавачи на основу искуства рада са ђацима на припремној настави предочавају на које препреке ђаци највише наилазе приликом припреме за пријемне испите техничких факултета и са којим областима имају највише проблема. У оквиру предавања се могу чути и статистички подаци везани за пријемне испите сакупљани на основу уписа у задњој деценији. Такође је приказано и на који начин дотични ђаци даље напредују у току прве године студирања, и са којим математичким областима и алатима имају навећих потешкоћа. Приказане су и неке методе и вежбе помоћу којих се ђацима може дати јача основа помоћу које на факултету могу лакше додатно унапређивати своје знање.

Програм стручног усавршавања се реализује викендом на Електротехничком факултету у Београду, почев од 2. фебруара 2013. год, у трајању од по 8 сати. У случају заинтересованости овај програм могуће је реализовати и у просторијама школа.

Организатор програма

мр Бојана Михаиловић, асист.

Аутори програма

др Бранкo Малешевић, ван. проф.
др Ненад Цакић, ван. проф.
др Зоран Радосављевић, проф.
др Јелица Протић, ван. проф.

Катедра за примењену математику

http://matematika.etf.rs/
Електротехнички факултет, Београд
Булевар краља Александра 73

vizuelizacija@etf.rs

Free Counters
Free Counters

Design by Bojan Banjac © Matedukacija 2012